אפשרות למשלוח מהיר עד אליכם בלי לצאת מהבית

תקנון האתר

אתר crazygame.co.il (“האתר”) משמש כחנות וירטואלית לרכישת בגדי אופנה ואביזרים ממותגים (“המוצר”).

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

  1. תנאי השתתפות ברכישה

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, גבר או אישה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל.,  דיינרס, ויזה אלפא, אמריקן אקספרס, ישראכרט –  להלן המזמין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המזמין לבצע את הרכישה.

  1. רכישה באמצעות האתר

 

1.1 במסגרת הליך הרכישה יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי, כתובת מלאה ועדכנית שלך למשלוח.

1.2 החיוב יבוצע בתשלום אחד ובכפוף לתנאי חברת האשראי.

1.3 לאחר שקרייזי גיים יקבל אישור מחברת האשראי בגין רכישת המוצרים אותם בחרת, הזמנתך תטופל והמוצרים אותם רכשת יישלחו אלייך.

1.4 באם בעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תגרום לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, קרייזי גיים יהיה רשאי לבטל את הזמנתך, על פי שיקול דעת בלעדי.

מילוי של פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעילי האתר כתוצאה ממעשיהם.

1.5 במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר שתאשר את העסקה לא תוכל לתקן את פרטי ההזמנה.

1.6 לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

1.7 רכישת המוצרים באתר הינה לשימוש פרטי/אישי בלבד. אסורה רכישת מוצרים למטרות מסחריות.

  1. מוצרים

2.1   לקרייזי גיים שיקול הדעת הבלעדי, לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת, ולהחליט אילו מוצרים יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. קרייזי גיים רשאי בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.

2.2   מובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

מפעילי החנות האינטרנטית  crazygame.co.il  עושים כל שביכולתם כדי לוודא שהמוצרים הגשמיים המוצגים למכירה באתר יוצגו באופן מהימן, מדויק, ויהיו זהים ותואמים למוצרים המתקבלים בפועל אצל הלקוח. יחד עם זאת המזמין באתר מבין כי סטיות בצבע, גודל, משקל ותכונות אחרות עלולות לחול בפועל, וכי יכולים להיות הבדלים קלים וסבירים בין תמונת המוצר ותכונותיו ובין המוצר עצמו. המזמין מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בגין סטיות והבדלים אלו.

  1. מחירים

3.1   המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין.

3.2   מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. באתר יפורטו דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בסיכום פרטי ההזמנה בהתאם לבחירתך ובאישור ההזמנה אשר ישלח אליך.

3.3  מחירי המוצרים המוצגים באתר נכונים למועד הנקוב בדף המחירים אשר באתר.

3.4   קרייזי גיים שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.

 

  1. דיוורים

4.1 הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)

לצורך הסרתך ממאגר המדוורים תוכל לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMS פרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.

שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני:crazygamemerch1@gmail.com

באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר: crazygame.co.il

מידע אישי לעולם לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. קרייזי גיים עושה שימוש במידע האישי ובמידע נוסף שאיננו אישי לא רק על מנת לספק לך את המידע והשירותים המבוקשים אלא גם כדי לפתח ולהציע שירותים ומידע נוסף שיביא תועלת לקהל לקוחותיו. קרייז גיים  עשוי להשתמש במידע האישי לשם ביקורת פנימית למטרות תאימות וביטחון מידע.

קרייזי גיים לא יעביר פרטיי לקוחות לצד ג’.

קרייזי גיים נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת קרייזי גיים ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה קרייז גיים אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

  1. הגבלת אחריות

5.1   בשום מקרה, קרייזי גיים ו/או כל גוף הקשור אליו לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר.

5.2    במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי קרייזי גיים, וכל טעות אחרת, יהיה קרייז גיים רשאי, אך לא חייב, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

 

  1. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

קרייזי גיים יהיה זכאי לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

קרייזי גיים שומר על זכותו לשנות את התקנון ותנאיו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.

 

קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הוירטואלית הינן רכושה הבלעדי שלקרייזי גיים.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהחנות הוירטואלית, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה. 

 

סל הקניות שלך ריק כרגע.

חזור לחנות

דילוג לתוכן